Podnikateľská aliancia Slovenska

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.

Prieskumy

Index podnikateľského prostredia

Public Private Dialogue

Cena Primus/Pessimus

Daň z nehnuteľnosti

Názory a analýzy

Rule of Law

World Economic Forum

Naši členovia