Podnikateľská aliancia Slovenska

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.

Prieskumy

IPP

Názory a analýzy

Cena Primus/Pessimus

Daň z nehnuteľnosti

Superindex

WEF

Podnikateľská etika

Naši členovia