Názory a analýzy

Stanovisko PAS: Politická situácia zneisťuje podnikateľov a investorov

PAS vníma súčasnú vládnu koalíciu ako združenie politických subjektov, ktoré dostali vo voľbách roku 2002 mandát nielen na vytvorenie podmienok na vstup Slovenskej republiky do EÚ a NATO, ale aj na ďalšie skvalitňovanie podnikateľského prostredia. To sa dá dosiahnuť iba realizáciou hospodárskych reforiem, ktoré vytvárajú priestor pre rast miery investícií do našej ekonomiky a následne rast kvality života občanov. PAS považuje súčasné pohyby na politickej scéne za faktor výrazne znižujúci spoľahlivosť ekonomických analýz investičných zámerov podnikateľských subjektov, a teda aj odhodlanie investovať. PAS preto vyzýva zodpovedných politikov, aby sa verejne vyjadrili, či podporujú základné smerovanie ekonomických reforiem, alebo nie. Z neprehľadnej spleti odborno-politicko-osobných prehlásení politikov je totiž momentálne nemožné zistiť skutočný postoj relevantných politických strán k budúcemu smerovaniu hospodárskej politiky vlády SR. Hrozí tak spomalenie podnikateľských aktivít, a teda aj hospodárskeho rastu krajiny v dôsledku vysokého stupňa politickej neistoty.

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.