Názory a analýzy

Nezmyselné koncesionárske poplatky

Podľa vládneho návrhu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom majú podnikatelia platiť koncesionárske poplatky podľa počtu zamestnancov a má vzniknúť nová inštitúcia, ktorá sa bude špecializovať na výber týchto poplatkov.

Podnikatelia a ich zamestnanci platia koncesionárske poplatky ako súkromné osoby. Predtým, ako o návrhu zákona prvýkrát zahlasujú poslanci, by mala vláda vysvetliť, prečo majú platiť ešte raz v rámci firmy. Podnikatelia zamestnávajú ľudí za iným účelom ako pozeranie televízie počas pracovného času a je takmer isté, že na sledovanie televízie v práci nemajú čas. Keďže poplatky pre podniky sa majú určovať podľa počtu zamestnancov a veľké firmy by mali platiť viac je zrejmé, že vláda chce týmto návrhom zvýšiť mieru solidarity v spoločnosti. Nástrojom na zabezpečenie solidarity sú verejné financie, ktorých príjmy tvoria predovšetkým dane a odvody. Tie podnikatelia riadne platia a nie je dôvod, aby sa solidarita riešila paralelne aj formou koncesionárskych poplatkov. Verejné financie treba vnímať ako komplex. Vláda si myslí, že rozpočty verejných financií sú napäté a zavedením nových daní a poplatkov tento problém vyrieši. Malo by to však rovnaký efekt, aký by sa dal dosiahnuť jednoduchším, hoci nepopulárnym a verejnosťou citlivejšie vnímaným spôsobom a to zvýšením sadzieb existujúcich daní.

Koncesionárske poplatky patria medzi vynútené transfery do verejného sektora, ktoré treba zohľadňovať pri posudzovaní fiškálneho bremena uvaleného na podnikateľské subjekty. Tie v agregátnom vyjadrení síce nevyčnievajú, no strpčujú každodenný život živnostníkom a zamestnávateľom. Koncesionárske poplatky sú komplikáciou daňového systému, nakoľko majú charakter dane, no vyberajú sa v úplne odlišnom režime. Ak by televízor a rádio neboli bežnou súčasťou domácnosti a v ponuke televíznych a rádiových kanálov by bezkonkurenčne dominovali verejnoprávne médiá, malo zmysel vyberať peniaze na financovanie nákladov televízie a rozhlasu len od subjektov, ktoré prijímač vlastnia. V čase, keď na štvorčlennú rodinu štatisticky pripadá jeden televízor a vláda chce, aby za verejnoprávne médiá platili všetci odberatelia elektriny (teda všetci), by bolo spravodlivejšie, transparentnejšie, efektívnejšie a dokonca aj sociálnejšie zrušiť koncesionárske poplatky a financovať verejnoprávne médiá zákonom stanoveným percentom z príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň by odpadla potreba zakladania, spravovania a financovania novej inštitúcie špecializujúcej sa výber koncesionárskych poplatkov. Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií prognózuje rast slovenskej ekonomiky na úrovni 8,8 %, vďaka čomu bude mať vláda v rámci výdavkov verejnej správy k dispozícii dodatočných 26 mld. Sk. Vyčlenenie približne 2 mld. Sk z týchto zdrojov pre verejnoprávne médiá by prispelo k zníženiu poplatkového a administratívneho zaťaženia podnikateľov a tiež k zníženiu nákladov na výber peňazí potrebných na chod verejnoprávnych médií.

Róbert Kičina,
výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.