Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Novela zákona o potravinách

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva

Orgány úradnej kontroly potravín budú prísnejšie sankcionovať predajcov nedodržiavajúcich zákonné povinnosti týkajúce sa predaja potravín.

Podľa novely má byť verejnosť informovaná o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách a o prijatých opatreniach, ktoré bude ministerstvo pôdohospodárstva a zdravotníctva zverejňovať.

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.