Články

NRSR: Novela o dani z pridanej hodnoty

Predkladateľ: Vladimír Mečiar, Tibor Cabaja

Od mája sa zníži sadza pridanej hodnoty na poľnohospodárske výrobky z dvora z 19% na 6%. Týka sa to produktov ako včelí med, surové mlieko, ryby či vajcia.

Zdroj: www.nrsr.sk

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.