Monitorovanie legislatívneho procesu

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – február 2010

Predkladateľ: Guvernér národnej banky

Materiál informuje o vývoji poskytnutých úveroch pre podnikateľský sektor a sektor obyvateľstva.
Počet novo poskytnutých úverov pre podnikateľský sektor rástol, predovšetkým úvery typu investičné, ktoré dosiahli nárast až o 46,6%.

Celkový objem úverov však na medzimesačnej a aj medziročnej báze klesol (-1,1%).

Zdroj: www.rokovania.sk

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.