Aktuality Názory a analýzy

Porovnanie konkurencieschopnosti SR a okolitých krajín

Stručná analýza porovnáva Slovensko s okolitými krajinami, Nemeckom a Švajčiarskom v hlavných parametroch konkurencieschopnosti, ktoré vyhodnocuje Svetové ekonomické fórum v Správe o globálnej konkurencieschopnosti.

Stručná analýza porovnáva Slovensko s okolitými krajinami, Nemeckom a Švajčiarskom v hlavných parametroch konkurencieschopnosti, ktoré vyhodnocuje Svetové ekonomické fórum v Správe o globálnej konkurencieschopnosti.

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.