Aktuality Korupcia Názory a analýzy

Konkurenčná schopnosť SR v cestovnom ruchu

Univerzita pre prax v cestovnom ruchu bol názov workshopu, ktorý zorganizovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci programu medzinárodného veľtrhu Slovakiatour. S prezentáciou o konkurencieschopnosti cestovného ruchu v SR na podujatí vystúpil R. Kičina.

Univerzita pre prax v cestovnom ruchu bol názov workshopu, ktorý zorganizovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci programu medzinárodného veľtrhu Slovakiatour. S prezentáciou o konkurencieschopnosti cestovného ruchu v SR a porovnaním SR s inými krajinami na podujatí vystúpil R. Kičina, výkonný riaditeľ PAS.

Prezentácia R. Kičinu

O autorovi

Avatar

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.