Aktuality euPASnewsletter

Pätnáste číslo elektronického časopisu euPASnewsletter

Hlavnou témou nového vydania elektronického mesačníka euPASnewletter je predstavenie nového zloženia Európskej komisie na obdobie 2014 – 2019. Osobitne sa venujeme portfóliu dopravy, ktoré bolo pridelené slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi.

Hlavnou témou nového vydania elektronického mesačníka euPASnewletter je predstavenie nového zloženia Európskej komisie na obdobie 2014 – 2019. Osobitne sa venujeme portfóliu dopravy, ktoré bolo pridelené slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi. Prinášame profil Ivana Štefanca, poslanca Európskeho parlamentu (SDKÚ-DS/EPP), a jeho pohľad na nové zloženie Európskej komisie. Informujeme o pripravovaných aktivitách EK v oblasti podpory a presadzovania zelenej energie. V sekcii venovanej podnikateľskému prostrediu si všímame aktuálne hodnotenie konkurencieschopnosti, administratívnemu zaťaženiu a vyhliadkam na jeho zníženie a financovaniu start-upov. Naďalej sledujeme rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a USA a prinášame informácie o obchodnej dohode CETA, ktorá by v prípade schválenia priniesla zjednodušenie obchodu medzi Kanadou a EÚ.

 

Linka na 15. číslo euPASnewsletter (september 2014)

Archív

 

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.