Monitorovanie legislatívneho procesu Zaujalo nás

TASR: Namiesto nového stavebného zákona bude novela starého v skrátenom režime

Novela má pomôcť významným investorom, najmä Jaguaru. Opozícia nesúhlasí, majú sa podľa nej urobiť zmeny, ktoré môžu mať v prípade problematických investícií negatívny vplyv do budúcnosti.

Novela má pomôcť významným investorom, najmä Jaguaru. Opozícia nesúhlasí, majú sa podľa nej urobiť zmeny, ktoré môžu mať v prípade problematických investícií negatívny vplyv do budúcnosti.

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa budú zaoberať novelou stavebného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Odsúhlasili to počas dnešného hlasovania v parlamente. Za skrátený režim hlasovalo 77 poslancov, jeden bol proti a jeden sa zdržal.

Cieľom právnej normy je zrýchliť a zjednodušiť konania pri výstavbe významných investorov na Slovensku. Právnu normu pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR.

„Novela zákona si kladie za cieľ zefektívnenie povoľovacích procesov, a to územného, stavebného konania a konania o odňatí pôdy z pôdneho fondu, a tým zvýšenia atraktívnosti podnikateľského prostredia v Slovenskej republike,“uviedlo ministerstvo v predkladacej správe. Povoľovanie stavieb významnej investície by sa tak mohlo realizovať v čo najkratšom časovom horizonte.

Viac o tejto téme si prečítate tu:

Poslanci novelu stavebného zákona prerokujú v skrátenom režime

Opozícia nesúhlasí so skráteným konaním pri novele stavebného zákona

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.