Názory a analýzy Zaujalo nás

INEKO: Obchvat Bratislavy môže byť drahší až o miliardu eur

Rozhodnutie vlády SR obstarať diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 pri Bratislave ako PPP projekt vychádzalo zo zmanipulovaných podkladov.

Rozhodnutie vlády SR obstarať diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 pri Bratislave ako PPP projekt vychádzalo zo zmanipulovaných podkladov.

Ministerstvo dopravy si najprv obstaralo poradcu s konfliktom záujmov a potom spolu s ním skreslilo vstupné údaje do kľúčového testu výhodnosti. Oficiálne prezentovanú hodnotu za peniaze preferovaného PPP projektu „vylepšili“ o vyše 800 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy, ktorú dnes zverejnil inštitút INEKO.

Veľké očakávania, spájané s projektom diaľničného obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty v smere na Dunajskú Stredu sa pravdepodobne nenaplnia. Kým prvé úseky R7 z Bratislavy po Šamorín môžu byť výrazným prínosom, pri D4 hrozí, že doprave v hlavnom meste pomôže len málo. Hoci mierne odľahčí diaľnicu D1, jej kritické úseky (najmä Prístavný most) zostanú preťažené. Hrozí, že dopravné zápchy nezmiznú, iba sa presunú zo vstupov do vnútra mesta.

Viacero ťažiskových komunikácií v meste je už teraz na hranici svojej kapacity. Vzostup individuálnej dopravy podporenej novou diaľnicou môže spôsobiť ďalšie zhoršenie. Žiaľ, ministerstvo neposúdilo iné možnosti riešenia ako diaľnicu.

Neoverilo, či sa väčšie odľahčenie ciest nedá lacnejšie a skôr dosiahnuť inými opatreniami, najmä komplexným zatraktívnením verejnej dopravy. Naopak, vo vládnom materiáli neuviedlo, že aj po realizácii PPP projektu za miliardy eur problémy ostanú a vyžiadajú si ďalšie náročné investície. Tie budú musieť rešpektovať zásady udržateľného rozvoja mobility a nateraz chýbajúci multimodálny prístup.

Ministerstvo dopravy včas nezabezpečilo prieskumy dopravných vzťahov a dopravný model, ktorý by ukázal, nakoľko dokáže diaľnica D4 odľahčiť najviac preťažené úseky diaľnice D1 v hlavnom meste. Po realizácii takýchto prieskumov nepočkalo na ich vyhodnotenie a spustilo obstarávanie koncesionára bez overenia vplyvu obchvatu na prerozdelenie dopravy medzi diaľnice D1 a D4.

Viac o tejto téme si prečítate tu:

PPP obchvat Bratislavy môže byť predražený až o miliardu eur

Ilustračné foto – Peter Kremský

 

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.