Trnavský kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Trnavskom kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava
mail: office@nomus.sk

 

Monika MARTONOVÁ, advokátka

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 905 312 800

E–mailmonikamartonova.advokatka@gmail.com

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 
telefón:+421 2 38102974 
mobil: +421 908519768
mail: info@maronekpartners.sk
webstránka: http://maronekpartners.sk/register-partnerov-verejneho-sektora/

Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0907 22 62 43

e-mail: jozef.pacalaj@gmail.com

Námestie Slobody 7, 071 01 Michalovce
mobil: +421 907 106 449
mailinfo@advokatsotak.sk
web: www.advokatsotak.sk