Dar

Finančné dary na porporu našej činnosti prijímame na č. ú. IBAN: SK5283300000002201435691.