Dar – pravidelný/jednorázový

Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Podnikateľskej aliancie Slovenska dokážeme zdokonaľovať naše aktivity, a tým napomôcť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia pre všetkých podnikateľov bez rozdielu, a tým aj pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Dobre spravovaný štát a priaznivé podnikateľské prostredie je našim základným cieľom. 
Etika v podnikaní a etické podnikanie je nosnou témou PAS.

Kvalitné a efektívne vzdelávanie je témou roka 2019.