Košický kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Košickom kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Kováčska 40, 040 01 Košice
Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava
telefón: +421 949 110 446
mail: info@achz.sk
webstránka: www.achz.sk
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 
telefón:+421 2 38102974 
mobil: +421 908519768
mail: info@maronekpartners.sk
webstránka: http://maronekpartners.sk/register-partnerov-verejneho-sektora/
Námestie Slobody 7, 071 01 Michalovce
mobil: +421 907 106 449
mail: info@advokatsotak.sk
web: www.advokatsotak.sk

Monika MARTONOVÁ, advokátka

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 905 312 800

E–mail: monikamartonova.advokatka@gmail.com