Menej byrokracie podporí podnikanie

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) víta materiál s názvom Projekt Singapur, ktorý 6. júna 2011 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR. Ministerstvo v ňom definuje súbor sto opatrení, ktorých realizácia by v priebehu dvoch rokov mala priniesť zníženie administratívnej záťaže podnikania.

Práve zníženie administratívnej záťaže podnikania je jedna z piatich hlavných úloh, ktoré prisúdili  respondenti prieskumu novej vláde vo vlaňajšej Správe o stave podnikateľského prostredia na Slovensku. Ak sa podarí vykonať pokrok v tejto oblasti, prispeje to k rozvoju podnikateľských aktivít. PAS však zároveň pripomína, že vyššiu dôležitosť v očiach podnikateľov ako zníženie administratívneho zaťaženia majú ďalšie štyri vládne úlohy. Sú nimi ráznejšie potláčanie korupcie na úradoch, zlepšenie vymáhateľnosti práva, zabezpečenie férovosti pri verejnom obstarávaní a stabilizácia zákonov ovplyvňujúcich podnikanie. K nim treba priradiť ešte jednu dôležitú úlohu, ktorou je zjednodušenie odvodového systému a zníženie odvodového zaťaženia.

PAS upozorňuje, že s cieľom rozvinúť podnikateľské prostredie na Slovensku a dostať ho na úroveň najvyspelejších štátov sveta musí vláda konať vo všetkých spomenutých oblastiach. Preto víta, že prichádzajú prvé kroky hlavne v oblasti vymáhateľnosti práva. Týka sa to otvorenia prokuratúry verejnosti, elektronizácie Obchodného vestníka, nového personálneho obsadzovania súdov s cieľom zvýšiť jeho funkčnosť. Veľa si sľubuje od zmeny konkurzného zákona, ktorý by mal sfunkčniť procesy konkurzov a reštrukturalizácie. Túto oblasť PAS zvlášť sleduje, pretože sa v tomto období sústreďuje na vypracovanie návrhov opatrení na odbúravanie nekalého podnikania.

Podobnú aktivitu ako zo strany ministerstva spravodlivosti a ministerstva hospodárstva očakáva PAS od ďalších vládnych rezortov. Zámer vytvoriť na Slovensku podnikateľské prostredie blížiace sa k svetovej úrovni je reálny iba vtedy, ak sa do jeho skvalitňovania zapojí celá vláda a ak sa k stabilizovaniu upravenej legislatívy prihlásia všetky rozhodujúce parlamentné politické strany.

Mohlo by vás zaujímať