Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Cieľom tohto dokumentu je navrhnúť sériu takých systémových opatrení a nástrojov na elimináciu daňových podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktoré na jednej strane účinne a efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít a zabránia ich ďalšej eskalácii, ale ktoré súčasne nebudú predstavovať administratívne prekážky rozvoju podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať