NR SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa príspevok poskytne.

Zákon zároveň nevyžaduje splnenie podmienky vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ale v evidencií sa uvedie dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie.

Zdroj: www.nrsr.sk

Mohlo by vás zaujímať