NR SR: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Cieľom zákona bolo eliminovať vysoké ceny nafty pre domácnosti a aj pre podnikateľský sektor ( týmto sa predpokladá udržanie cenovej úrovne prepravovaných tovarov a prepravovaných služieb)
Predpokladom je eliminácia objemov nákupov nafty v zahraničí a tým sa predpokladá zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v oblasti prepravy tovarov.
Výpadok daňových príjmov štátneho rozpočtu sa odhaduje na 60 mil. až 102 mil. eur pre rok 2010.

Zdroj: www.nrsr.sk

Mohlo by vás zaujímať