Prezident PAS

Prezident je najvyšším predstaviteľom PAS. Jeho hlavnou povinnosťou je zastupovať PAS navonok.  Prezident je volený na obdobie dvoch rokov.

Ing. Ivan Košalko, MBA

Ivan Košalko je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU a Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je držiteľom certifikátu strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative). Pôsobil po dobu viac ako 21 rokov vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách v rámci skupiny PPC Insulators. V súčasnosti je majiteľom firmy Košalko Consulting s.r.o. a poskytuje služby zamerané na rozvoj vodcovských a manažérskych zručností.