Rada PAS

Rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má minimálne piatich členov, z ktorých troch volia členovia PAS, štvrtým je Výkonný riaditeľ PAS a piatim Prezident PAS. Členmi Rady PAS sú aj Viceprezidenti PAS, ak sú zvolení. Rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie a koordinuje aktivity PAS a výkonného riaditeľa.

Členovia Rady PAS

PhDr. Peter Goliaš
 

Peter Goliaš je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je riaditeľom mimovládnej organizácie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO. Popri práci v inštitúte INEKO pôsobí aj ako člen Klubu ekonomických analytikov (KEA) a člen Riadiaceho výboru Free Enterprise & Democracy Network (FEDN), čo je medzinárodná sieť odborníkov podporujúcich súkromné podnikanie a demokraciu.

Ing. Róbert Kičina, MBA

Róbert Kičina študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. Od roku 2003 do 2015 zastával pozíciu Výkonného riaditeľa PAS.

Ing. Ján Marušinec

Ján Marušinec je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku. Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (Poradca Štátneho tajomníka na MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Riaditeľ Odboru rozpočtových analýz, MFSR, Externý poradca predsedu vlády SR, Poradca predsedu samosprávneho kraja, VÚC BA, Poradca primátora, Hl. mesto SR BA), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10).