I. viceprezident PAS

I. viceprezident PAS zastupuje v plnom rozsahu prezidenta PAS v prípade jeho neprítomnosti, odstúpenia alebo odvolania. Po dohode s prezidentom PAS, môže na seba prevziať, v jednotlivých prípadoch, prezidentom delegované práva a povinnosti. I. viceprezident je volený na obdobie dvoch rokov.

I. viceprezident PAS – Jozef Hajko

 

 

 

 

 

 

 

 

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Pracoval v Bratislave vo viacerých profesiách. Do roku 1990 bol zamestnaný ako technický pracovník v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku a Tlačiarenskom kombináte Pravda. Po roku 1990 pôsobil ako redaktor vydavateľstva Alfa. Od roku 1992 sa venoval žurnalistike. Pracoval v Tlačovej agentúre SR a potom v ekonomickom týždenníku Trend, kde zastával post šéfredaktora. Stál pri zrode Podnikateľskej aliancie Slovenska a v rokoch 2001 až 2003 bol jej výkonným riaditeľom. V rokoch 2003 až 2011 sa angažoval v Národnej rade SR ako odborný asistent poslancov. Potom pracoval pre viaceré inštitúcie ako samostatný analytik. V rokoch 2018 až 2019 pôsobil v Rozhlase a televízii Slovenska ako moderátor historických a politických relácií. Je autorom viacerých analytických štúdií a autorom troch knižných publikácií venujúcich sa historickým a spoločenským témam.

 

The Vice-president of BAS

The Vice-president fully acts as a deputy of the BAS President in case of his absence, resignation or removal. After agreement with the BAS President, he can, in specific cases, assume rights and responsibilities delegated by the President. The Vice-president is elected for a two-year period.

The Vice-president of BAS – Jozef Hajko

 

 

 

 

 

 

 

 

He is a graduate of Electrotechnical Faculty of Slovak University of Technology. He was working in Bratislava in different positions. Until 1990 he worked as a technical worker in a District Centre of Culture and Society and in a Combined printing company Pravda. From 1990 he worked as an editor in Publishing House Alfa. Since 1992 he has engaged in journalism. He worked in Slovak Press Agency and then in a weekly magazine Trend, where he was an editor in chief. He was at the start of Business Alliance of Slovakia and was its executive director in years 2001 – 2003. From 2003 until 2011 he worked in the Slovak Parliament as a professional advisor of MPs. Then he worked for several institutions as an independent analytic. In years 2018 -2019 he worked in  RTVS as a host of historic and political programmes. He is an author of several analytic studies and author of three publications on historic and social topics.