Výkonný riaditeľ PAS

Výkonný riaditeľ riadi aktivity PAS. Koordinuje činnosť Rady PAS. Spolu s prezidentom zastupuje PAS navonok. Výkonný riaditeľ je volený členmi PAS na obdobie dvoch rokov. Výkonný riaditeľ PAS je zároveň členom Rady PAS.

Výkonným riaditeľom PAS je od augusta 2018 Peter Serina.

tel.: +421 948 223 508
email: pas(@)alianciapas.sk

Peter Serina je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 dokončil štúdium na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti.