Štvrtý sektorový workshop TTIP zameraný na energetiku a bridlicový plyn

Na úvod sa účastníkom stretnutia prihovoril Norman Thatcher Scharpfzástupca vedúceho misie na Veľvyslanectve USA v Bratislave, ktorý pripomenul, že TTIP predstavuje reálnu šancu na zlepšenie obchodných vzťahov medzi EÚ a USA. Ďalej hovoril o aktuálnom stave v kolách jednotlivých rokovaní a predstavil hlavné očakávania a prínosy, z ktorých môže profitovať aj slovenská ekonomika. Robert Kičina, výkonný riaditeľ PAS, v skratke predstavil výsledky prieskumu, ktorý PAS zrealizovala v rámci projektu TTIP   Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?). Podľa jeho slov viac ako polovica podnikateľov predpokladá, že dohoda medzi EÚ a USA o vytvorení spoločného trhu prinesie nové podnikateľské príležitosti a pomôže oživiť ekonomiku Slovenska.

Bridlicový plyn je pre Európu veľkou výzvou

Nie len pre snahu znížiť ceny plynu, ale predovšetkým pre potrebu zabezpečiť stabilitu a vyššiu energetickú bezpečnosť dodávok primárnych energetických surovín sa členské štáty EÚ vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine začali opäť intenzívnejšie obzerať po nových zdrojoch energie. Jednu z možností na zníženie závislosti od ruských energetických zdrojov ponúka využitie bridlicového plynu, ktoré na americkom kontinente v poslednej dekáde zaznamenalo obrovský rozmach a úplne zmenilo regionálny energetický mix. Tento trend bude pokračovať – ako potvrdil Timothy R. Carr, profesor pre energetiku z West Virginia University, od roku 2003 sa počet zariadení na ťažbu bridlicového plynu po celej krajine zvýšil až na približne 50 000, čo radikálne znížilo ceny všetkých energetických surovín, najmä zemného plynu. V súčasnosti je priemerná cena plynu v USA tri až štyri razy nižšia ako v EÚ. Konzervatívne odhady hovoria, že vďaka produkcii bridlicového plynu sa USA už v roku 2020 stanú čistým exportérom plynu. Ako uviedol profesor Carr, najväčšiu výzvu pre USA momentálne predstavuje otázka ako čo možno najrýchlejšie a najvýhodnejšie vyviezť prebytočné množstvá bridlicového plynu.

„Americký bridlicový plyn je pre európsky priemysel veľkou výzvou,“ povedala Lívia Vašáková, ekonomický radca zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Riešenie energetickej bezpečnosti je rozhodne jednou z top priorít EÚ. Aj preto Európska rada nedávno vyzvala Európsku komisiu, aby do júna tohto roka vypracovala plán na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ktorý by mal zahŕňať oblasti ako energetická efektívnosť, diverzifikácia dodávok, rozvoj infraštruktúry,  a využívanie domácich zdrojov. „Európska komisia vzhľadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti a vyššiu bezpečnosť dodávok neodmieta žiaden zdroj energie, vrátane bridlicového plynu. Samozrejmým predpokladom je dodržanie príslušných environmentálnych štandardov najmä v oblasti ochrany vôd,“ dodala Lívia Vašáková. Podľa odhadov sa v Európe nachádza 16 biliónov m³ bridlicového plynu, avšak potenciál ekonomickej ťažby je nejasný. „Aj v optimálnom scenári ťažby bridlicového plynu v EÚ nebude možné vykryť celú spotrebu plynu v EÚ a rozhodne nie v blízkej budúcnosti. Aj preto má Európska komisia  záujem o uvoľnenie reštrikcií pri dovoze bridlicového plynu z USA, k čomu by mohla prispieť aj dohoda o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií.“

Čo sa týka reálneho využitia plynu z bridlíc na Slovensku sme na úplnom začiatku. Ako povedal Henrich Krejčí, vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí z SPP, v súčasnosti nie sú zmapované jeho zdroje a už vôbec nie efektívnosť a vplyv prípadnej ťažby na životné prostredie. „Pokiaľ ide o dovoz bridlicového plynu z USA na Slovensko, akýkoľvek pozitívny prínos je založený na tom, akým spôsobom ho dostaneme cez Atlantik a ďalej do vnútrozemia,“ doplnil Kristián Takáč, Public Affairs Officer zo spoločnosti RWE Gas Slovensko. V prípade Slovenska je v prvom rade dôležité zlepšiť plynové prepojenia, aby mohlo profitovať z výhod prípadného dovozu  amerického plynu. Pozitíva dovozu plynu z bridlíc sa môžu na Slovensku prejaviť nielen v poklese cien, ale predovšetkým v tlaku na konkurencieschopnosť, vďaka ktorému by lokálni dodávatelia museli zásadne zmeniť ponuku pre odberateľov, aby sa naďalej udržali na trhu.

Fotogaléria z podujatia

Všetky udalosti projektu: TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku

Mohlo by vás zaujímať