Šiesty sektorový workshop TTIP zameraný na automobilový priemysel

V rámci konferencie Inovácie ako predpoklad konkurencieschopnosti automobilového priemyslu sa uskutočnilo v poradí šieste a zároveň posledné sektorové stretnutie zamerané na jednu z najdôležitejších oblastí hospodárstva SR – automobilový priemysel. Renomovaní spíkri vo svojich vystúpeniach zhodnotili aktuálny stav a možnosti budúceho rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, pričom dôraz kládli na súvislosti s pripravovanou dohodou medzi USA a EÚ známou pod skratkou TTIP (Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií). Stretnutie bolo zavŕšením prvej časti projektu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), ktorý realizuje Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.

Stretnutie formálne otvoril veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick, ktorý zdôraznil dôležitosť dohody o zóne voľného obchodu pre ekonomiky na oboch brehoch Atlantiku. V súvislosti s práve ukončeným piatym kolom rokovaní stručne informoval o aktuálnom stave a hostí stretnutia ubezpečil, že rokovania, i keď pomalšie, neustále napredujú.

Ako prvý vystúpil Robert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorý predstavil výsledky prieskumu uskutočneného medzi slovenskými podnikateľmi týkajúceho sa názorov na TTIP. Podľa výsledkov projektu medzi slovenskými podnikateľmi prevláda optimizmus, pričom vyše polovica považuje TTIP za príležitosť, zatiaľ čo iba 20 % považuje dohodu o voľnom obchode za hrozbu. Ako uviedol, „obavy z väčšej konkurencie a straty zákazníkov sú menej dôležité ako vízia výhod, ktoré TTIP v budúcnosti prinesie“. Pokiaľ ide o automobilový priemysel, R. Kičina spomenul proces harmonizácie štandardov ako výzvu pre budúce rokovania, avšak celkovo vyjadril presvedčenie o výhodnosti spoločného transatlantického trhu pre automobilový priemysel. „Za najväčší prínos TTIP pre slovenský automobilový priemysel možno považovať rozšírenie počtu obchodných partnerov, zintenzívnenie zahraničného obchodu a zlepšenie prístupu k know-how a inováciám,“ povedal R. Kičina. Na záver zdôraznil, že TTIP neprinesie automaticky hospodársky rast a Slovensko bude musieť posilňovať konkurencieschopnosť ekonomiky, ak chce z dohody profitovať čo najviac.

Robert King, vedúci ekonomického oddelenia na Veľvyslanectve USA na Slovenskustručne zhrnul význam TTIP pre zainteresované strany. Vyzdvihol dôležitosť automobilového priemyslu v EÚ a USA, ktoré spolu vyprodukujú tretinu svetovej produkcie automobilov. Vo vystúpení sa venoval najmä nevyhnutnosti harmonizácie bezpečnostných štandardov a redukcii netarifných obchodných bariér, ktoré sú väčšou prekážkou pre obchod ako vlastné clá. Na príkladoch testov odolnosti voči nárazom R. King názorne ukázal, že jednotlivé štandardy v USA a EÚ sa možno odlišujú v metódach a prístupoch, avšak sledujú ten istý cieľ – maximálnu bezpečnosť pre ľudí. Ako uviedol, „nákladovosť týchto rozdielností v bezpečnostných štandardoch je ekvivalentná klasickým clám v hodnote 26 %“. Vyriešenie týchto problémov by viedlo k nižším výrobným nákladom a v konečnom dôsledku aj k poklesu cien pre spotrebiteľov. Vo všeobecnosti bol R. King optimistický, predovšetkým v súvislosti s budúcou dohodou medzi zástupcami automobilového priemyslu v EÚ a USA, nakoľko je v tomto prípade výhodná pre obe strany.

Ako tretí vystúpil riaditeľ sekretariátu Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ján Pribula. Na úvod vystúpenia uviedol, že európsky automobilový priemysel vo všeobecnosti podporuje prijatie dohody o zóne voľného obchodu medzi EÚ a USA. Ako povedal, „podľa dopadovej štúdie EÚ by úplné odbúranie netarifných obchodných bariér mohlo v rokoch 2017 až 2027 viesť k nárastu exportu automobilov z EÚ do USA až o 149 %, čo by malo veľký význam aj pre slovenské hospodárstvo“. Tak ako predošlí spíkri adresoval tému harmonizácie technických a bezpečnostných štandardov a priblížil spoluprácu rôznych amerických a európskych inštitúcií v tejto oblasti, predovšetkým medzi trojicou ACEA (European Automobile Manufacturer´s Association) – AAPC (American Automotive Policy Council) – Alliance of Automobile Manufacturers a medzi dvojicou UMTRI (University of Michigan Transportation Research Institute) a SAFER – Vehicle and Traffic Safety Centre. Pri zohľadnení všetkých faktov J. Pribula videl hlavné výhody TTIP pre slovenský automobilový priemysel najmä v náraste exportu hotových výrobkov a možnosti dovozu dielov z USA. Nárast konkurencie ako negatívny faktor pre producentov bude podľa neho závisieť od marketingu amerických spoločností a ich schopnosti prispôsobiť sa európskemu zákazníkovi. Automobilový priemysel v každom prípade očakáva vyváženú dohodu, kde sa jeho záujmy neobetujú záujmom druhých sektorov hospodárstva. Na záver J. Pribula pripomenul, že hoci slovenský automobilový priemysel dohodu víta, musí byť na ňu aj pripravený. Ako povedal, „ide predovšetkým o rozvoj aplikovanej vedy a výskumu pre potreby požiadaviek priemyslu, o rozvoj dodávateľov a vzťahov s inými výrobcami vozidiel a predovšetkým o podpora kvalitného vzdelávania.“

Posledným spíkrom v poradí bol Lukáš Folbrecht, koordinátor pre vonkajšie vzťahy spoločnosti ŠKODA AUTO. Predstavil pôsobenie značky ŠKODA vo svete a podobne ako predchádzajúci rečník podčiarkol dôležitosť vyváženosti TTIP. Ako uviedol, tímy vyjednávačov by sa v každom prípade mali zamerať na odstránenie, resp. harmonizáciu netarifných bariér, ktoré v súčasnosti neumožňujú predaj áut vyrobených podľa štandardov a noriem aplikovaných v Európe. Spoločnosť ŠKODA AUTO v súčasnosti nepredáva svoje vozy na severoamerickom trhu. „Ak by sme chceli ako Škoda Auto dnes exportovať do USA, znamenalo by to vyvinúť prakticky úplne nové vozidlo zodpovedajúce predpisom daného trhu,“ priblížil aktuálnu situáciu L. Folbrecht. Ako uviedol ďalej, „je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k zásadnej zmene fungujúcich a vysoko nastavených noriem v USA a EÚ – je potrebné nájsť spôsob ako ich vzájomne uznávať.“ Za jednu z kľúčových požiadaviek európských automobilek považuje možnosť zúčastňovať sa na verejných zákazkách v USA. Na záver L.  Folbrecht upozornil na dôležitý aspekt zvýšenej konkurencie spojenej s TTIP: „Hlavne vďaka nižším cenám energieamerické automobilky vyrábajú autá pri oveľa nižších výrobných nákladoch ako my v EÚ a preto je potrebné v EÚ vytvárať podmienky, ktoré posilnia našu konkurencieschopnosť.“

Fotogaléria z podujatia

Všetky udalosti projektu: TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku

Mohlo by vás zaujímať