SR v rebríčku konkurencieschopnosti mierne stúpla

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 75. mieste. Oproti minulému roku si polepšila o 3 priečky. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). Po siedmych rokoch zhoršovania a minuloročnom historicky najhoršom umiestnení na 78. priečke dochádza v tomto roku k zmene trendu a malej korekcii pozície SR. Napriek tomu sa Slovensku nepodarilo dostať do prvej polovice rebríčka, v ktorej sa nachádzajú všetky krajiny EÚ okrem Chorvátska (77. miesto) a Grécka (81.).

„Obrat vo vývoji hodnotenia Slovenska spôsobilo najmä zvýšenie makroekonomickej stability, klesajúci deficit a intenzívnejší boj vlády s daňovými únikmi“, hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. „Napriek tomu je pozícia Slovenska v rebríčku naďalej mimoriadne nepriaznivá a je potrebné realizovať ďalšie zásadné opatrenia na zvýšenie našej konkurencieschopnosti, najmä zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií – predovšetkým súdnictva a vymožiteľnosti práva, bojovať proti korupcii a klientelizmu, ktoré podnikatelia vnímajú mimoriadne kriticky a zvýšiť atraktívnosť daňového systému nie pridávaním, ale rušením výnimiek a znížením sadzby korporátnej dane na úroveň okolitých krajín“, dodáva Kičina. Ďalšími bariérami sú podľa Svetového ekonomického fóra administratívne zaťaženie, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, rigidný pracovný kódex, zaostávajúci vzdelávací systém a nízka úroveň inovácií.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 144 krajín z celého sveta. Na vrchole rebríčka sa už šiesty rok po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a USA sa posunuli z minuloročného piateho na tohtoročné tretie miesto. Fínsko (4.) a Nemecko (5.) poklesli medziročne o jednu priečku. Japonsko (6.) si upevnilo svoju pozíciu v top desiatke krajín a jeho pozícia sa zlepšuje už druhý rok po sebe. Hong Kong (7.) a Holandsko (8.) udržali svoje minuloročné pozície. Veľká Británia (9.) si vymenila pozíciu so Švédskom (10.) Aj v tomto roku prevažujú v najlepšej desiatke krajín európske ekonomiky. Česká republika zmazala svoj minuloročný pokles, posunula sa zo 46. miesta na 37. a stala sa lídrom v skupine krajín V4. O minuloročnú vedúcu pozíciu prišlo Poľsko, ktoré si medziročne pohoršilo o jednu priečku a obsadilo 43. miesto. Maďarsko sa posunulo o 3 miesta nahor a obsadilo v tomto roku 60. priečku.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity v krajine.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe dostupných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od februára do júna 2014 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. PAS koordinovala prieskum na Slovensku a s výzvou na zapojenie sa do prieskumu oslovila 240 veľkých podnikov a 240 malých a stredných podnikov náhodne vybraných podľa metodiky Svetového ekonomického fóra. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu júna 2014. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra a PAS nemala prístup k individuálnym odpovediam respondentov.

Tab.: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015 (pdf)
Profil Slovenskej republiky (pdf)
Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

INTERNETOVÁ STRÁNKA WEF s podrobnými výsledkami

PLNÉ ZNENIE SPRÁVY O GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI 2014-2015 (pdf)

Mohlo by vás zaujímať