PAS EÚ Observer

PAS EU observer je mesačník Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý PAS začala vydávať v januári 2007 v rámci projektu Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy.

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť pravidelný a hodnotný zdroj informácií z bruselského prostredia pre členov PAS a ostatných predstaviteľov podnikateľskej komunity na Slovensku.

Zameriava sa na informácie priamo vplývajúce na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom mesačníka EUobserver chce PAS informovať o tom, aké aktuálne zmeny v oblasti legislatívy prináša bruselská agenda, o akých témach sa v inštitúciách EÚ diskutuje a aké legislatívne návrhy sa pripravujú. Dôležitou súčasťou informačnej stratégie je informovať aj o novinkách v oblasti európskych fondov vyhlasovaných nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku.

PAS EU observer pripravuje PAS v spolupráci so svojim bruselským zastúpením.

Vydané čísla:

Ročník 2009

Ročník 2008

Ročník 2007

Mohlo by vás zaujímať