Platby budú meškať aj v tomto roku

Až 77 % podnikateľov na Slovensku očakáva v tomto roku ďalšie zhoršovanie platobnej disciplíny. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska do ktorého sa zapojilo 159 spoločností z celého Slovenska. Len 2 % respondentov veria v zlepšenie a 21 % neočakáva žiadne zmeny v platobnej disciplíne obchodných partnerov.

Platobná disciplína obchodných partnerov sa podľa podnikateľov postupne čoraz viac zhoršuje od prepuknutia hospodárskej krízy v roku 2008. Kým pred krízou bolo až 78% faktúr uhradených v lehote jedného mesiaca, v súčasnosti je to len 26% a väčšina faktúr je uhrádzaná v lehote dvoch (37%) až troch mesiacov (26% faktúr). Každá desiata faktúra má dnes dokonca splatnosť dlhšiu ako tri mesiace.

Situáciu môže podľa 44 % respondentov čiastočne zlepšiť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii platná od začiatku tohto roka, v rámci ktorej sa okrem iného spružnili veriteľské návrhy na vyhlásenie konkurzu a zaviedla sa väčšia zodpovednosť konateľov predlžených spoločností. Ďalších 29 % síce novelu zákona víta, no vidí zároveň diery, ktoré účinok zákona oslabia, napr. zdĺhavé súdne konania či minimálna reálna vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí.

Problému neplatičstva sa PAS venovala v minulom roku v rámci projektu Zamedzenie nekalého podnikania.  Popri pružnej konkurznej legislatíve môžu podľa PAS zlepšiť platobnú disciplínu a obmedziť podvody v podnikateľskom prostredí lepšia informovanosť o neplatičoch, represia voči neplatičom a nekalým podnikateľom a posilnenie práce verejných inštitúcií, najmä polície prokuratúry a súdov.


Platby budú meškať aj v tomto roku
 – rozšírená tlačová správa (vo formáte .pdf)


Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS

Mohlo by vás zaujímať