Podnikatelia navrhujú, aby sa minimálna mzda určovala vzorcom a bola naviazaná na produktivitu práce

Tlačová správa1.8.2019

V druhej polovici júla pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum o minimálnej mzde. Zúčastnilo sa ho 146 podnikateľov z celého Slovenska. Z výsledkov vyberáme.

Až 95,9 % (z toho 14,5 % skôr nie a 81,4 % určite nie) podnikateľov nesúhlasí s tým, aby sa minimálna mzda určovala na základe politického rozhodnutia vlády. Zvyšných 4,2 % (z toho 2,8 % skôr áno a 1,4 % určite áno) je za to, aby sa minimálna mzda určovala týmto spôsobom.

Podľa podnikateľov by sa minimálna mzda mala určovať: na základe určeného vzorca naviazaného na produktivitu práce (55,6%) alebo na základe v zákone určeného vzorca naviazaného na rast priemernej mzdy (43,7%).

Dve tretiny, resp. 66,2 % (23,4 % skôr áno a 42,8 % určite áno) podnikateľov pocítilo v posledných rokoch negatívne dôsledky zvyšovania minimálnej mzdy. Zvyšná tretina, resp. 33,8 % (z toho 21,4 % skôr nie a 12,4 % určite nie) podnikateľov negatívne následky nepocítilo.

Podnikatelia sa so zvyšovaním minimálnej mzdy vysporiadali rôzne. Najviac ich obmedzilo rast miezd a odmien zamestnancov (43,1 %), ďalší zvýšili ceny (28,5 %), obmedzili počet zamestnancov (22,2 %) či zvýšili efektívnosť tak, aby sa to nedotklo počtu a odmien zamestnancov (13,2 %).

S tým, aby sa v roku 2020 zvýšila minimálna mzda na 635€ mesačne, čo je aktuálny návrh Konfederácie odborových zväzov (KOZ), súhlasí iba 13,1 % (z toho 8,3 % určite áno a 4,8 % skôr áno). Zvyšných 86,9 % (z toho 62,1 % určite a 24,8 % skôr nesúhlasí) nesúhlasí s týmto návrhom. S návrhom niektorých zamestnávateľov, aby sa v roku 2020 zvýšila minimálna mzda na 552€ mesačne, súhlasilo 62,1 % (z toho 14,5 % určite a 47,6 % skôr áno). Zvyšných 37,9 % (z toho 14,5 % určite a 23,4 % skôr nesúhlasí) nesúhlasí ani s týmto návrhom.

Viac ako polovica, resp. 54,2 % odpovedajúcich (z toho 30,6 % určite a 23,6 % skôr áno) potvrdzuje, že súčasná úroveň minimálnej mzdy spôsobuje problémy v ich podnikaní. Vo väčšej miere sú medzi nimi zastúpení podnikatelia z chudobnejších regiónov, konkrétne z prešovského, žilinského a banskobystrického kraja. Zvyšných 45,9 % (z toho 17,4 % určite a 28,5 % skôr nesúhlasí), je opačného názoru.

Vláda by podľa podnikateľov mala pomáhať ľuďom s nízkym príjmom znížením daní a odvodov (88,3 %), podporou tréningu a rekvalifikácie (35,2 %), posilnením súbehu príjmu práce a sociálnych dávok (26,9 %), alebo primeraným zvyšovaním minimálnej mzdy (10,3 %).

Spolu 51,4 % (z toho 35,4 % skôr áno a 16 % určite áno) podnikateľov je za to, aby zamestnanci s minimálnou mzdou boli cez nezdaniteľné minimum úplne oslobodení od daní z príjmov, pričom výpadok príjmov v rozpočte verejnej správy by sa kompenzoval zvýšením iných daní, napr. daní z majetku, DPH, environmentálnych daní. Naopak 48,6 % (z toho 27,1 % skôr nie a 21,5 % určite nie) s týmto návrhom nesúhlasí.

Celý prieskum vrátane grafov si môžete pozrieť TU.

Doplňujúce informácie:

V roku 2019 dosahuje minimálna mzda 520,-€ mesačne. V rokoch 2010-19 stúpla minimálna mzda v pomere k priemernej mzde zo 40,05 % na 48,10 %. Produktivita práce rastie od roku 2014 pomalšie ako priemerná mzda. Tým pádom sa ešte výraznejšie otvárajú nožnice medzi rýchlejším rastom minimálnej mzdy a pomalším rastom produktivity práce. V rokoch 2014-19 rástla produktivita v práce v priemere o 2,5 % ročne, priemerná mzda o 4,6 % ročne a minimálna mzda o 7,5 % ročne. Zdroje: Makroekonomická prognóza MF SR (jún 2019), ministerstvo práce.

V súčasnosti Konfederácia odborových zväzov (KOZ) navrhuje na rok 2020 minimálnu mzdu v sume 635,-€ čo je medziročný nárast o 115,-€, resp. o 22%, čím by sa minimálna mzda zvýšila na 55,31 % priemernej mzdy v roku 2020. Cieľom odborárov je postupne dosiahnuť úroveň 60 % priemernej mzdy. Zamestnávatelia navrhujú na rok 2020 zvýšiť minimálnu mzdu na 552,-€, resp. 48,08 % priemernej mzdy. Nakoľko je proces určovania minimálnej mzdy v skutočnosti politickým rozhodnutím vlády, v zásade uvedené návrhy sú len mantinelmi, v ktorých sa vláda bude pohybovať a rozhodne.

V prípade otázok som Vám k dispozícii.

S úctou a prianím pekného dňa,

Podnikateľská aliancia Slovenska, Bratislava

Informáciu pripravil: Peter Serina, Výkonný riaditeľ PAS

  • tel.: mobil: 0948 223 508
  • mail: pas@alianciapas.sk
  • PAS, o.z.
  • Bajkalská 25
  • 827 18 Bratislava 212

Mohlo by vás zaujímať