Podnikatelia odmietajú plošné zavedenie povinných rekreačných poukazov

Väčšina podnikateľov (84 %) nesúhlasí, aby sa povinnosť poskytovať rekreačné poukazy pre zamestnancov zaviedla plošne na všetkých zamestnávateľov.

Ak sa tak stane, stúpnu časti podnikateľov (40 %) mzdové náklady – zamestnanci budú drahší, časť sa s opatrením vyrovná znížením iných benefitov pre zamestnancov (33 %) a časť pristúpi k prepúšťaniu (17 %). To, že zavedenie rekreačných poukazov neprinesie žiadnu negatívnu zmenu, si myslia 4 % podnikateľov.

Vyplýva to z rýchlej ankety medzi podnikateľmi, ktorú koncom septembra uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO. Ankety sa zúčastnilo 124 podnikateľov z celého Slovenska.

Dvom tretinám z podnikateľov (67 %), ktorým od roku 2019 vznikla povinnosť poskytovať rekreačné poukazy, sa po ich zavedení zvýšili náklady. Zvyšným (33 %) sa v zásade náklady nijako nezmenili. Časť podnikateľov totiž obmedzila zamestnancom iné benefity, alebo ušetrila náklady v iných oblastiach.

Spolu 89 % podnikateľov (z toho 71 % určite áno a 18 % skôr áno) je za to, aby boli rekreačné poukazy dobrovoľné.

Taktiež sme sa pýtali na spôsob prijímania zákonov cestou poslaneckých návrhov, bez štandardného medzirezortného pripomienkového konania.

Štyria z piatich oslovených podnikateľov (78 %) nesúhlasia, aby poslanecké návrhy prechádzali bez štandardného pripomienkového konania. Narýchlo schvaľovaným zákonom totiž často chýba vyčíslenie dopadov na verejné financie a podnikateľské prostredie, sú zle pripravené, zvyšuje sa riziko chyby a chýba čas na diskusiu o ich dopadoch. Spolu 65 % podnikateľov by súhlasilo s prijímaním zákonov bez štandardného medzirezortného pripomienkového konania v prípade naliehavosti, keď hrozia veľké škody na ekonomike, zdraví obyvateľstva alebo životnom prostredí.

Celý prieskum vrátane grafov si môžete pozrieť TU.

Doplňujúce informácie: Od začiatku roka 2019 majú zamestnávatelia nad 49 zamestnancov povinnosť poskytovať rekreačné poukazy svojim zamestnancom, ktorých zamestnávajú viac ako 24 mesiacov. Firmy svojim zamestnancom preplácajú 55 percent nákladov, ak sa ubytujú v zariadení na Slovensku. Najvyššia suma, ktorou ročne svojim zamestnancom prispejú, je 275 eur. Národná rada SR na súčasnej schôdzi prejednáva návrh SNS, podľa ktorého by povinnosť preplácať príspevok na rekreáciu mali mať všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú čo i len jedného zamestnanca aspoň 24 mesiacov, ak strávi dovolenku v SR. Tento návrh zákona bol podaný ako poslanecký návrh a neprešiel štandardným medzirezortným pripomienkovým konaním a neobsahuje analýzy a prepočty, aký bude mať dopad na podnikateľov. Podnikatelia sa k nemu nemohli vyjadriť a pripomienkovať ho.

Mohlo by vás zaujímať