Podnikatelia žiadajú popri boji s koronavírusom obnovenie ekonomického života a reformy podnikateľského prostredia

tlačová správa

26.03.2020

Podnikatelia si uvedomujú bezprecedentnú situáciu, ktorej čelíme v súčasnosti. Uvedomujú si potrebu chrániť najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, a preto vyzývajú vládu na zavedenie potrebných protivírusových opatrení, najmä masového testovania, izolovania chorých a zásobenia všetkých operačných zložiek a nemocníc potrebnými ochrannými prostriedkami a pľúcnymi ventilátormi.

Zároveň je však potrebné, aby vláda rešpektovala, že nie je možné, aby sa hospodársky život na viac mesiacov úplne zastavil, nakoľko by to malo devastačné následky na hospodárstvo SR.

Vyzývame vládu k čo najrýchlejšiemu prijatiu “cestovnej mapy“ potrebných opatrení a krokov, na konci ktorej bude opäť obnovený ekonomický život pri rešpektovaní primeraných obmedzení. Pod obnovením ekonomického života rozumieme v horizonte niekoľkých týždňov, ak dôjde k spomaleniu šírenia nákazy na únosnú mieru, otvorenie škôl, obchodov, služieb a výroby.

Pripomíname taktiež, že podnikateľské prostredie potrebuje zásadné reformy, najmä v odbúraní byrokracie, zavedenia verejnej kontroly pri poskytovaní štátnych dotácií podnikateľom, prípadne ich úplné zrušenie alebo presmerovanie výlučne do najmenej rozvinutých oblastí. Rovnako je potrebné prehodnotiť zákonník práce smerom k jeho väčšej pružnosti a zvýšeniu slobody zamestnanca a zamestnávateľa v pracovno-právnych vzťahoch. Oblasť verejných financií taktiež nemôže byť obeťou vírusu a nezodpovedného prístupu predchádzajúceho parlamentu. Máme za to, že v súčasnej situácii je potrebné zrušiť 13. dôchodok ako aj dôchodkový strop.

Oceňujeme razantný nástup vlády a prijatie nových opatrení smerujúcich k zmierneniu škôd a vyzývame na rýchle a premyslené kroky tak, aby opatrenia chrániace nás pred vírusom nespôsobili násobne vyššie škody ako prebiehajúca pandémia. Civilizovaná spoločnosť môže fungovať, len ak ľudia pracujú.

Podľa prieskumu PAS, ktorý sme zrealizovali medzi podnikateľmi od 19.3.2020 do 25.3.2020, súčasné obmedzenia v trvaní mesiaca existenčne ohrozia 53,7 % podnikateľov. Ak by trvali dva mesiace 94 ,6% podnikateľov si myslí, že to bude znamenať zánik podnikania mnohých živnostníkov a firiem. Názor, že vláda sa má zaručiť za úvery/leasingové nájmy pre malé a stredné podniky vyjadrilo 82,9% podnikateľov.

Za tri najdôležitejšie opatrenia považujú podnikatelia a) dočasne zrušiť platby sociálnych a zdravotných odvodov SZČO za marec, apríl a máj tohto roku /68,8%/, b) oslobodiť výplaty zamestnancov postihnutých podnikov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu /68,8%/, c) odložiť splátky úverov/leasingov, za ktoré by ich klienti neboli trestaní zápisom v úverovom registri a úrokom či doplatkami navyše /63%/.

Celý prieskum vrátane grafov si môžete pozrieť TU.

V prípade otázok som Vám k dispozícii.

S úctou a prianím pekného dňa,

Podnikateľská aliancia Slovenska

Bratislava

Informáciu pripravil: Peter Serina, Výkonný riaditeľ PAS

tel.: mobil: 0948 223 508

mail: pas@alianciapas.sk

PAS, o.z.

Bajkalská 25

827 18 Bratislava 212

Mohlo by vás zaujímať