Prevažná väčšina podnikateľov si myslí, že riadne vyučovanie na základných a stredných školách je potrebné obnoviť

Začiatkom decembra realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) prieskum o aktuálnej situácii podnikateľov počas druhej vlny. PAS zaujímalo, aký názor majú podnikatelia na opatrenia, ktoré prijala vláda na riešenie vzniknutej situácie.

Podnikateľov sme sa pýtali, ktoré opatrenia prijali v reakcii na vývoj trhu a obmedzenia súvisiace s koronavírusom. Predovšetkým a) obmedzili investície (50,6%),  b) obmedzili nákup bežných tovarov a služieb (48,2%) a c) čerpali rezervy, ktoré si vytvorili v minulosti (42,4%).

Najčastejšie využívanou formou pomoci boli a) Opatrenie 3B: Kurzarbeit (22,4%), b) dotácia na nájomné (8,2%) a c) Opatrenie 1 (7,10%).

Až 62,4% z respondentov nevyužilo ani jednu z týchto foriem pomoci.

Podnikatelia, ktorí nevyužívajú žiadnu z uvedených pomocných schém štátu, označili ako hlavné dôvody nevyužívania: a.) nepotrebujem pomoc, nedošlo k výraznému poklesu tržieb (42,35%), b.) zložitosť systému, mám problém sa v ňom orientovať (37,65%), c.) nízka úroveň poskytovanej pomoci (32,94%).

Podnikatelia, ktorí využívajú niektorú z dotácií zo strany štátu, uviedli na základe svojich skúseností, hlavné problémy v systéme pomoci: a.) nízka úroveň poskytovanej pomoci (37,65% áno, 9,41% nie), b.) vysoká administratívna náročnosť pri podávaní a spracovaní žiadosti (29,41%), c.) pomalé zvládnutie procesov na strane štátu, napr. úradov práce (27,06%).

Veľká časť podnikateľov (79,7%) si myslí, že vláda nezvládla dobre prípravu na druhú vlnu pandémie a 70,6% má za to, že vláda druhú vlnu pandémie nezvláda.

Podľa 84,3% podnikateľov je pomoc zo strany štátu pomalá. Takmer dve tretiny si myslia, že je neefektívna (73,1%) a ešte viac ju hodnotí ako nedostatočnú (79,3%)

Opatreniam Hlavného hygienika SR nerozumie 72,6% podnikateľov.

Drvivá väčšina podnikateľov si myslí, že je potrebné obnoviť riadne vzdelávanie na základných a stredných školách aj za cenu zvýšeného rizika šírenia vírusu (83,3%).

Viac ako polovica podnikateľov zmenila alebo plánuje zmeniť svoj podnikateľský model, a to smerom k a) posilneniu online komunikácie s klientmi (62,5% ); b)  posilneniu online komunikácie medzi zamestnancami (48,2%); c) inovuje produkty (46,4%); d) posilňuje online komunikáciu s dodávateľmi(41,1%).

17,9% podnikateľov rozmýšľalo nad ukončením podnikania a v prípade ak by mali zákazy trvať 3 až 6 mesiacov 14,6% podnikateľov by svoje podnikanie ukončilo.

Odpoveď nám poskytlo 85 podnikateľov. V prieskume sa zúčastnilo 34,5% podnikateľov s obratom do 100 000€, 31% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 22,6% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000€ a 11,9% podnikateľov s obratom nad 30 000 000€.

Celý prieskum nájdete TU.

Tento výstup je súčasťou projektu inštitútu INEKO, ktorý finančne podporuje organizácia Center for International Private Enterprise (CIPE).

Mohlo by vás zaujímať