Prieskum: Vláda by mala prebrať zodpovednosť za riadenie vysokých škôl.

Slovenské univerzity nenapĺňajú potreby praxe dostatočne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Viac ako 90% podnikateľov by privítalo zásadnejšiu reformu vysokého školstva.

Iba necelá štvrtina opýtaných (23,6%) schvaľuje súčasný model vysokoškolskej samosprávy. Viac ako 75% podnikateľov je za väčšiu úlohu štátu pri riadení vysokých škôl. Vláda by mal podľa ich názoru prebrať spoluzodpovednosť a vytvárať vhodné prostredie pre podporou vedeckých inštitúcií, zamestnávateľov a motiváciu k ich spolupráci. Takmer 10% podnikateľov si myslí, že koordinovať spoluprácu vysokých škôl s prostredím vedy a biznisu by mala vláda priamo.

Vo vzdelávacom procese je potrebná väčšia zaangažovanosť expertov z praxe. Zhodlo sa na tom takmer 97% opýtaných podnikateľov. Necelých 95% z nich si myslí, že vysoké školstvo by sa malo viac otvoriť externému prostrediu a do riadenia sa mali zapojiť ľudia s vysokým renomé stojaci mimo akademického sektora. S tvrdením, že by sa financovanie vysokých škôl malo odvíjať od ich kvality, súhlasilo takmer 95% účastníkov prieskumu.

Slovensko v podiele vysokoškolákov študujúcich v zahraničí niekoľkonásobne prevyšuje priemer vyspelých krajín. Podnikatelia vidia príčiny najmä v tom, že naše vysoké školy nevychovávajú absolventov vhodných pre pracovný trh (64%). Ďalšie príčiny vidia vo všeobecne nízkej kvalite výučby (55%) a v slabej previazanosti univerzít s prostredím vedy (47%).

Do prieskumu sa zapojilo 50 právnických osôb a 5 živnostníkov z celého Slovenska. Viac ako polovica z nich uviedla ročný obrat do 1 mil. EUR, päť subjektov obrat nad 30 mil. EUR. Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2021.

Mohlo by vás zaujímať