Príklady dobrej praxe členov PAS v oblasti šírenia podnikateľskej etiky a transparentnosti v podnikaní

Millennium, spol. s r. o.

Spoločnosť Millennium, spol. s r. o., ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií, sa rozhodla transparentne informovať o svojich obchodných vzťahoch so štátnou a verejnou správou. Na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam všetkých aktívnych, ako aj zrealizovaných kontraktov zo štátom. Aktivitu spoločnosť odôvodňuje takto: „Chceme sa odlíšiť a preto sa prihlasujeme k myšienke transparentnosti vo vzťahu k finančným prostriedkom z verejných zdrojov. Vyhlasujeme, že obchodujeme zo štátom čestne a férovo. Nehanbíme sa za našu prácu a ani za cenu, za ktorú sme štátne zákazky realizovali.“ Viac informácií nájdete tu.

Mohlo by vás zaujímať