Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

Predkladateľ: Robert Fico, predseda vlády SR

Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila za cieľ eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja Slovenska.

Medzi hlavné opatrenia patria:

  • konsolidácia verejných financií tak, aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod 3% HDP
  • podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability
  • zníženie vysokej nezamestnanosti hlavne mladých ľudí
  • zlepšenie vymožiteľnosti práva
  • stransparentnenie verejného obstarávania častejším používaním elektronických aukcií a zverejňovaním všetkých zmlúv týkajúcich sa verejného majetku
  • posúdenie možnosti majetkovej zodpovednosti verejných funkcionárov
  • riešenie problému daňových únikov
  • konsolidácia verejného zdravotníctva
  • zlepšenie podnikateľského prostredia
  • zníženie administratívneho zaťaženia podnikani

Zdroj: NR SR

Mohlo by vás zaujímať