Plné znenie analýzy dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov v SR

Regulácia medzibankových výmenných poplatkov za platby kartou, ktorú pripravuje Európska komisia, môže poškodiť rozvoj bezhotovostných kartových platieb na Slovensku. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska. Ak by Európska komisia poplatky za platby kartou aj úplne zakázala, neznamená to, že by banky vykonávali tieto transakcie zdarma. Je prirodzené, že by hľadali spôsob, ako svoje náklady súvisiace s kartovými platbami vykryť a spotrebitelia by za ne v konečnom dôsledku zaplatili iným spôsobom. Otázne je, do akej miery by sa zníženie medzibankových poplatkov premietlo do nižších cien v maloobchode. Skúsenosti z krajín, ktoré zaviedli reguláciu medzibankových poplatkov v minulých rokoch z vlastnej iniciatívy (Austrália, Španielsko, USA) hovoria, že ceny v maloobchode sa neznížili, no vzrástli bankové poplatky tak pre držiteľov kariet ako aj pre obchodníkov.

Podľa prepočtov PAS zohľadňujúcich vývoj platobného prostredia v EÚ a Španielsku, ktoré zaviedlo reguláciu v roku 2006, možno očakávať, že regulácia medzibankových výmenný poplatkov by na Slovensku vyvolala pokles počtu platobných kariet z 1,01 platobnej karty na obyvateľa v roku 2013 na 0,93 karty v roku 2018. Prípadné zavedenie regulácie by spôsobilo postupný pokles priemernej ročnej sumy zaplatenej kartou. Ročný objem kartových platieb na 1 obyvateľa v roku 2018 v neregulovanom prostredí odhaduje PAS na 2 210 eur, v regulovanom prostredí by to bolo 1 988 eur. Zároveň by došlo k spomaleniu rozvoja počtu kartových transakcií. V regulovanom prostredí by priemerný počet transakcií na 1 obyvateľa narástol z 35,35 v roku 2013 na 47,24 v roku 2018; bez regulácie by priemerný počet transakcií v roku 2018 dosiahol 49,66. Zavedenie regulácie by ďalej spôsobilo, že pozícia platobnej karty, ako nástroja na výber hotovosti, by sa posilnila a jej pozícia ako platobného nástroja by sa oslabila, keď podiel platieb na celkových kartových transakciách by v sledovanom päťročnom horizonte klesol zo 43,3 % na 41,9 %a podiel výberov z bankomatov na celkových kartových transakciách by vzrástol z 56,7 % na 58,1 %. Takýto trend je nežiaduci najmä v kontexte boja proti šedej ekonomike a snahy o zvyšovanie príjmov verejných financií.

Konkurenčné prostredie, v ktorom sa cena za platbu kartou tvorí možno považovať za dostatočné, nakoľko v oblasti bezhotovostných platieb medzi sebou súťažia globálni a lokálni prevádzkovatelia platobných systémov, poskytovatelia iných platobných schém (napr. PayPal, Google peňaženka) a iné možnosti platenia – hotovosť, inkaso, bankový prevod, či mobilné platby. Postupný nárast bezhotovostných kartových platieb v maloobchode potvrdzuje, že cena bezhotovostných platieb je dostatočne nízka na to, aby bola zaujímavá pre účastníkov trhu a dostatočne vysoká na to, aby zabezpečila investície do bezpečnosti, inovácií a rozširovania platobnej infraštruktúry. Konkurencia v oblasti bezhotovostných platieb zabezpečuje optimálne ceny transakcií a žiadny tím úradníkov nedokáže ceny za transakcie uskutočnené platobnou kartou vypočítať lepšie, než ako ich určuje trh. Z tohto pohľadu je najvhodnejšou cestou k lepším a zároveň udržateľným cenám za platby kartou v nasledujúcom období posilňovanie konkurencie, nie regulácia.


Plné znenie analýzy (pdf)

Mohlo by vás zaujímať