Žilinský kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Žilinskom kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa, Žilina

Advokátska kancelária Marônek & Partners, Bratislava

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, advokát, Banská Bystrica

Hronček & Partners, s. r. o., Žilina

JUDr. Radoslav Soták, advokát, Michalovce

Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava