Slovensko potrebuje zásadné reformy, kvalitné vzdelávanie a zdravé verejné financie

PAS poukazuje na tú skutočnosť, že moderné a úspešné Slovensko nevybudujeme s rozvrátenými verejnými financiami

PAS víta materiál Ministerstva financií SR k potrebám reforiem a výdavkov, ktoré majú spraviť zo SR modernú a úspešnú krajinu. Dávame ale do pozornosti, že podnikatelia žiadajú predovšetkým zásadné reformy v oblasti podnikateľského prostredia, daní a odvodov, justície ako aj v riadení štátu.

Prioritné by mali byť také výdavky, ktoré prinesú v budúcnosti multiplikačný efekt, a to najmä odstránenie investičného dlhu a zvyšovanie kvality vo vzdelávacom procese, osobitne na vysokých školách, vo vede a výskume. Taktiež je potrebné investovať v zdravotníctve, v obehovom hospodárstve a tiež do infraštruktúry na riešenie problémov spôsobených klimatickými zmenami.

Vyššie uvedené ale nie je možné, ak bude mať SR rozvrátené verejné financie a verejný dlh, ktorý na celé generácie spôsobí ekonomickú stagnáciu alebo úpadok a ohrozí práve tak potrebné investície. Ak vláda prognózuje masívne zadlžovanie, pričom za 4 roky hrozí nárast dlhu takmer o polovicu, je potrebné, aby vláda taktiež uviedla kompenzačné mechanizmy a jasne pomenovala opatrenia, ktoré by zvrátili negatívny trend.

Peniaze z fondov Novej generácie EÚ si Európska komisia musí požičať. Pri ich použití musíme myslieť na to, že raz ich bude treba vrátiť. Preto by ich členské štáty mali investovať najmä do projektov, ktoré zvyšujú ekonomický potenciál a majú vysokú návratnosť, nie do bežnej spotreby.

Apelujeme preto na vládu, aby prijala také reformy a predovšetkým realizovala také výdavky, ktoré naštartujú ekonomický rast. Aby bolo možné dlh a pôžičky EÚ, ktoré na tieto investície minieme, vrátiť z výnosov, teda z budúcich príjmov verejných financií. Tie budú vyššie, len ak sa nám podarí zlepšiť podnikateľské prostredie a vzdelávať kvalifikovaných a zdravých ľudí, ktorí sa budú vedieť uplatniť v medzinárodnej konkurencii. “Neprejedzme” našim potomkom na desaťročia budúcnosť.

Uvedené stanovisko vychádza okrem iného zo zoznamu reformných a výdavkových priorít v súvislosti s Next Generation EU na základe prieskumu PAS a INEKO medzi podnikateľmi zo septembra 2020: https://www.alianciapas.sk/2020/10/02/prieskum-pas-a-ineko-o-vydavkoch-a-reformach-v-suvislosti-s-ngeu-next-generation-eu-2/

 

Mohlo by vás zaujímať