Správa o stave podnikania z pohľadu podnikateľa

Rád by som sa podelil o pálčivý problém nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, s ktorým nezápasím iba ja, ale i mnohí iní, najmä strední a malí podnikatelia. Uvediem v krátkosti len výsledok svojho pozorovania a názor, ako s tým

Sledujem, ako pri výbere pracovníkov k nám do firmy nenachádzam niekoho, kto by skutočne chcel pracovať na ponúkanej pracovnej pozícii – záujemcovia chcú byť zamestnaní, aj keď s daným postom nemajú žiadne skúsenosti – tvrdia, že sa naučia, no základy a potrebné predpoklady im chýbajú. Sledujem u našich partnerov, ku ktorým prichádzajú noví mladí pracovníci, ako majú pridelené zodpovedné posty bez skúseností a znalostí – moc sa im nedarí, no nevadí im to. Sledujem cez mojich priateľov učiteľov dianie na školách všetkých stupňov, kde chýba podpora pre samostatnosť, tvorivosť – naopak je stále väčší tlak na znižovanie nárokov na študentov, nevraviac o vytratení sa technických predmetov z výuky. Ľudia v spoločnosti sa menia – ich prístup k práci sa mení.

Rovnako aj podmienky pre prácu sa menia – zlepšujú sa. Áno, všetko sa vyvíja a niekam ďalej smeruje. Výsledkom tohto vývoja je, že na trhu nie sú pracovníci ochotní vykonávať niektoré pracovné profesie (hlavne technické – napr. projektant merania a regulácie), nie sú ochotní sa učiť a rozvíjať svoje schopnosti, ak je to spojené so zvýšenou zodpovednosťou a rizikom konfliktov s inými ľuďmi.

Pracovné schopnosti ľudí sa zužujú, čo je dôsledok prístupu veľkých firiem, ktoré si môžu dovoliť mať „špecialistov“ na každú činnosť, a tak v prípade potreby ich jednoducho vymeniť „kus za kus“ v súkolí daného pracovného procesu. Určite je to pre firmy výhodné, ale nie pre všetky profesie.

Ak by sa našli aj takí, ktorí by chceli dokázať viac alebo robiť ináč, tí si založia vlastné firmy alebo pracujú v zahraničí za lepšie peniaze. A tak v malých firmách ostáva len existujúcich zamestnancov odmeňovať viac, ako je primerané, aby neodišli – zvyšovať im platy a zväčšovať benefity. Ale títo lojálni sa raz minú a bude potrebné ich nahradiť.

Ak chcete riešiť otázku rozvoja spoločnosti, musíte prijímať neustále nových zamestnancov a skúšať, ktorý sa vám najviac hodí, ktorému daná práca najviac sadne. To je náročný proces a za podmienok vyššie spomínaného vývoja pracovnej sily, pre malé firmy je ťažko zvládnuteľný.

Všeobecné pravidlá hovoria, že podmienky na trhu máme všetci rovnaké a uspeje iba ten, kto sa im lepšie prispôsobí. A preto všetky firmy použijú svoje adekvátne zdroje a buď nájdu svoju metódu, ako kvalifikovaných zamestnancov získať, či vychovať, alebo na trhu skončia pohltené globalizáciou alebo krachom.

Je ľahko možné, že sa to stane aj nám s malými firmami, lebo potrebné zmeny smerom do školstva a hlavne do myslenia ľudí v spoločnosti, ktoré by zachytili trend vývoja pracovnej sily, nenastali a zatiaľ ani nevidíme, kedy nastanú. Áno, asi je neskoro – zmeškali sme vlak, ako sa hovorí. Dôsledky nesieme všetci – aj zamestnávatelia aj zamestnanci. Skúsime siahať po cudzincoch, skúsime meniť pracovné procesy, skúsime všetko, čo prinesie udržanie sa na trhu…

Ak sa vám zdá tento záver pesimistický a nič neprinášajúci, tak máte pravdu. Ja som nič pozitívne a nič konkrétne nenašiel, čím by som vedel danú situáciu na trhu kvalifikovaných zamestnancov zlepšiť. Som však zmierený s tým, že zmena k lepšiemu bude trvať príliš dlho a už ju nebudem môcť využiť.

Nepomôže nám plakať a sťažovať sa. A to, čo v tejto súvislosti urobia odborníci a politici vedúci našu krajinu, nie je dnes vôbec zrejmé! Preto musíme aspoň neustále poukazovať na daný stav a vyžadovať profesionálne riešenie pre lepšiu budúcnosť tejto krajiny, nie pre nás, ale pre naše deti a ich deti …

Táto téma je široká a vážna – vnímam ju s obavami o ďalší vývoj našej krajiny. Nie som však odborník na túto tému, ale želal by som si, aby skutoční odborníci dokázali správne odhadnúť budúcnosť, zvoliť najlepší smer a presadiť potrebné zmeny. Skúsme v Podnikateľskej aliancii Slovenska odborníkom vytvoriť priestor, aby ich počuli všetci, ktorí môžu ovplyvniť smerovanie krajiny.

Martin Baláž

konateľ, INTECH CONTROL spol. s r. o., člen PAS

Mohlo by vás zaujímať