Stanovisko PAS k dianiu v energetike

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) so znepokojením sleduje, že vývoj v slovenskej energetike je čoraz viac nepredvídateľný a nekoncepčný. Situácia sa navyše komplikuje v čase napätých vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom, odkiaľ Slovensko dováža rozhodujúcu väčšinu svojich primárnych energetických zdrojov. Spojenie vnútorných a vonkajších rizík vytvára hrozbu pre celú slovenskú energetiku a pre jej zákazníkov.

PAS podporuje zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, čo do veľkej miery závisí na zdravom  vývoji na energetickom trhu. Slovensko dlhodobejšie trpí nevhodnou štruktúrou cien elektrickej energie, čo jeho firmy stavia na medzinárodných trhoch do nevýhodného postavenia. PAS privíta v tejto oblasti takú nápravu, ktorá sa namiesto krátkodobého sprísňovania regulácie cien či prijímania účelových krokov voči výrobcom elektrickej energie, sústredí na uvážené kroky sledujúce celkovú energetickú bezpečnosť štátu a premyslenú cenovú politiku voči zákazníkom. Tieto kroky by mali okrem iného zahŕňať odstraňovanie poplatkov, ktoré predražujú koncové ceny elektrickej energie, postupné odstavovanie stratových a z pohľadu životného prostredia nežiaducich foriem výroby energie, podporu konkurenčného prostredia pri výrobe aj dodávkach energie, zvyšovanie transparentnosti pri regulácii cien, ako aj vytváranie rovnakých podmienok pri odbere elektrickej energie bez zvýhodňovania vybraných zákazníkov.

Je potrebné, aby vláda Slovenskej republiky zaujala koncepčný a čitateľný postoj k budúcemu vývoju slovenskej energetiky a postupovala podľa neho. Mala by prepracovať Energetickú politiku Slovenskej republiky a po diskusii v širšom politickom a odbornom spektre z nej vytvoriť všeobecne akceptovaný materiál, ktorý poskytne dostatočný výhľad na obdobie nasledujúcich desaťročí. Takáto koncepcia by sa mala stať základom, na ktorom budú záväzne stavať svoje rozhodnutia nasledujúce vlády, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, výrobcovia a distribútori energií a ďalšie zainteresované osoby. Navrhované opatrenia by navyše mali reflektovať koncept Energetickej únie, ktorý má v konečnom dôsledku o. i. zrušiť regulované ceny pod úrovňou nákladov a vyzvať členské štáty k vytvoreniu časového plánu postupného zrušenia všetkých regulovaných cien.

Mohlo by vás zaujímať