Stanovisko PAS k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností

Podnikatelia združení v Podnikateľskej aliancii Slovenska (PAS) upozorňujú na škodlivý vplyv návrhu zákona o strategických spoločnostiach na podnikateľské prostredie. Majiteľom podnikov, ktoré vláda vyhlási za strategické, zákon obmedzí vlastnícke práva tým, že im znemožní slobodne nakladať so svojim majetkom a stanoví predkupné právo štátu v prípade predaja podniku. Návrh zákona vytvára priestor, aby štát preberal zodpovednosť za chybné rozhodnutia majiteľov veľkých podnikov. Členovia PAS zdôrazňujú, že v štandardnom podnikateľskom prostredí chybné rozhodnutia vlastníkov znížia cenu spoločnosti, za ktorú môžu noví vlastníci podnik kúpiť a ďalej rozvíjať.

Obmedzenia stanovené zákonom a prípadný prechod vlastníctva na štát budú brzdiť prirodzené transformačné procesy v podnikoch s nízkou konkurencieschopnosťou. Hospodárenie viacerých významných štátnych podnikov a inštitúcií, akými sú napr. železnice, Letisko Bratislava, Lesy SR, nemocnice, alebo STV, je dnes stratové a štát ich musí zachraňovať mimoriadnymi dotáciami. Súkromná sféra sa tak prostredníctvom daní skladá na fungovanie svojich konkurentov vo vlastníctve štátu. Vláda namiesto vytvárania priaznivých podmienok na rozvoj aktivít súkromného sektora, vytvára bariéry a deformácie podnikateľského prostredia, posilňuje svoj vplyv v ekonomike a zneisťuje investorov. Výsledkom je, že Slovensko je pre investorov vytvárajúcich pracovné miesta menej atraktívne.

V roku 1995 prijala vláda Vladimíra Mečiara podobný predpis, ktorý sa volal zákon o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností. Tento zákon nikoho neuchránil, skôr naopak, mnoho firiem z tohto zoznamu už dnes neexistuje, lebo neodolali zdravej konkurencii. Na druhej strane boli v zozname veľké štátne akciové spoločnosti, ktoré vzápätí tá istá vláda klientelisticky sprivatizovala. To len potvrdzuje, že vnášanie populistickej politiky je pre firmy škodlivé a vedie k presne opačným výsledkom, ako sa deklaruje. Súčasná vláda by sa mala poučiť z nedávnej minulosti, nemala by zasahovať do chodu individuálnych spoločností, ale mala by vytvárať lepšie podmienky na podnikanie pre všetkých, čo členovia PAS považujú za najefektívnejšiu cestu k zvyšovaniu hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov.

Mohlo by vás zaujímať