Superindex PAS 2014

Singapur naďalej na vrchole rebríčka, SR najhoršia z V4

Singapur aj v tomto roku dosiahol najvyššie skóre Superindexu PAS a zostáva tak krajinou s najpriaznivejším podnikateľským prostredím na svete. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov Superindexu PAS 2014, ktorý je vytvorený z dát najprestížnejších medzinárodných rebríčkov vydávaných Svetovým ekonomickým fórom, Svetovou bankou, Heritage Foundation a Transparency International. Za Singapurom sa umiestnil Hongkong, Nový Zéland, Švajčiarsko a Fínsko. Za týmito krajinami ďalej nasledujú Dánsko, Švédsko a Austrália. USA stratili jednu priečku a umiestnili sa na 9. mieste. Top desiatku uzatvára Kanada.

Slovenská republika klesla oproti minulému roku o 3 priečky, obsadila 45. priečku a ostáva v pozícii najhoršie hodnotenej krajiny V4. Hodnota superindexu klesla z 76,3 na 76,1 bodu, čo znamená, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa výsledkov štyroch renomovaných medzinárodných inštitúcií v uplynulých 12 mesiacoch mierne zhoršilo a Slovensko sa kvalitou podmienok na podnikanie odsunulo ďalej od najúspešnejších krajín sveta. Česká republika klesla o dve miesta a obsadila 35. pozíciu. Maďarsko padlo o tri priečky nižšie a nachádza sa na 43. mieste. Poľsko je novým lídrom regiónu krajín V4. Obsadilo 32. priečku a ako jediná krajina V4 v rebríčku postúpila vyššie – medziročne o 2 miesta.

Superindex PAS 2014 – top 10 krajín a V4

Z krajín EÚ sa najhoršie umiestnili Grécko (69. miesto) Chorvátsko (57.) a Taliansko (52.). Najlepšími reformátormi sú Spojené Arabské Emiráty s nárastom indexu o 6,52 bodu (20. miesto), Filipíny (nárast o 3,84 bodu, 60. miesto) a Ukrajina (nárast o 3,81 bodu, 82. miesto). Najvýraznejšie zhoršenie zaznamenali Síria s poklesom indexu o 2,81 bodu (98. miesto), Tunisko (pokles o 2,60 bodu, 59. miesto) a Nigéria (pokles o 1,34 bodu, 97. miesto).

Superindex je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2010 porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocuje pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch. Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).


(pre zobrazenie rebríčeka za rok 2014 kliknite na obrázok)

Sledované svetové indexy:

.: Doing Business 2014

.: Index globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014

.: Index ekonomickej slobody 2014

.: Index vnímania korupcie 2013

 

 

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s  najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček PAS aktualizuje raz ročne.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože našu ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií. Neidentifikuje konkurenčné výhody a nevýhody krajín, tie je však možné určiť z jednotlivých indexov a rebríčkov, z ktorých je Superindex vytvorený.

Mohlo by vás zaujímať