Superindex PAS 2012

Singapur po tretí krát na vrchole rebríčka, SR padá o 9 miest

Singapur si po tretí krát v rade udržal vedúcu pozíciu v rebríčku Superindex PAS a zostáva tak krajinou s najpriaznivejším podnikateľským prostredím na svete. Za Singapurom sa umiestnil Hongkong, Nový Zéland, Dánsko a Švajčiarsko. Za týmito krajinami ďalej nasledujú USA, Kanada, Austrália, Švédsko a Fínsko.

Slovenská republika klesla oproti minulému roku o 9 miest, obsadila 46. priečku a ocitla sa na chvoste krajín V4 . Hodnota superindexu klesla z 72,9 na 71,6 bodu, čo znamená, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa výsledkov štyroch renomovaných medzinárodných inštitúcií v uplynulých 12 mesiacoch mierne zhoršilo a Slovensko sa kvalitou podmienok na podnikanie odsunulo ďalej od najúspešnejších krajín sveta. Česká republika klesla o jedno miesto a obsadila 37. pozíciu. Maďarsko taktiež padlo o jednu priečku nižšie a nachádza sa na 39. mieste. Poľsko obsadilo 43. priečku a ako jediná krajina V4 v rebríčku postúpila vyššie – medziročne o 5 miest.

Superindex PAS 2012 – top 10 krajín a V4

Z krajín EÚ sa najhoršie umiestnili Grécko (70. miesto) Chorvátsko (59.) a Taliansko (57.). Všetky tri krajiny sa umiestnili až za Bulharskom (52.) a Rumunskom (55.). Najlepšími reformátormi sú Malajzia s nárastom indexu o 3,72 bodu (25. miesto), Luxembursko (nárast o 3,57 bodu, 21. miesto) a Spojené Arabské Emiráty (nárast o 3,34 bodu, 27. miesto). Najvýraznejšie zhoršenie zaznamenali Alžírsko s poklesom indexu o 3,08 bodu (89. miesto), Grécko (pokles o 2,85 bodu, 70. miesto) a Slovinsko (pokles o 2,41 bodu, 36. miesto).

Superindex je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2010 porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocuje pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch. Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).


(pre zobrazenie rebríčeka za rok 2012 kliknite na obrázok)

Sledované svetové indexy:

.: Doing Business 2012

.: Index globálnej konkurencieschopnosti 2011-2012

.: Index ekonomickej slobody 2012

.: Index vnímania korupcie 2011

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s  najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček PAS aktualizuje raz ročne.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože našu ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií. Neidentifikuje konkurenčné výhody a nevýhody krajín, tie je však možné určiť z jednotlivých indexov a rebríčkov, z ktorých je Superindex vytvorený.

Mohlo by vás zaujímať