Business Ethics

Poburujú vás informácie o zneužívaní detskej práce v treťom svete? Hnevajú vás firmy, ktoré túto prácu využívajú, aby tak minimalizovali svoje náklady? Považujete za nemorálne kupovať produkty z takéhoto zdroja? V prípade, ak máte radi čokoládu, položte si otázku, či náhodou detskú prácu nezneužívate aj vy sami – takmer polovica svetovej produkcie čokolády sa vyrába z kakaového bôbu pochádzajúceho z afrického Pobrežia slonoviny, kde je detská práca bežnou praxou. Je nemorálne, ak západné firmy nakupujú kakaový bôb od zdrojov, o ktorých predpokladajú, že využívajú detskú prácu? A sú nemorálni zákazníci, ktorí túto čokoládu kupujú, aj keď vedia z akého zdroja pochádza?

Uvedený príklad a otázky, ktoré vzbudzuje, spadá do vedy nazývanej podnikateľská etika. S fenoménom globalizácie a vzniku veľkých medzinárodných korporácií doba totiž priniesla aj otázky etickosti konania firiem. Z pomerne ľahkej odpovede na otázku, či je správne využívať detskú prácu totiž vyvstáva mnoho ďalších problémov, ktoré už jasné nie sú. Vzniká tu séria etických otázok, ktoré sa týkajú ako farmárov na Pobreží slonoviny, tak firiem, ktoré s nimi obchodujú a koncových zákazníkov, pre ktorých sa celý tento proces uskutočňuje.

1. Základné pojmy, definície a história

2. Definície podnikateľskej etiky

3. Etické otázky a logická argumentácia

4. Podnikateľská etika vs. zisk

5. Hlavné etické smery v podnikateľskej etike

6. Zoznam etických kódexov slovenských a zahraničných podnikov a profesijných organizácií

7. Zdroje informácií