Transparentnosť podnikateľského prostredia

PAS mala zastúpenie na konferencii Finančné riadenie podnikov 2013, ktorú organizovala Slovenská asociácia finančníkov a vydavateľstvo Ecopress, a.s. V popoludňajšom paneli s názvom Aktuálne otázky podnikateľského prostredia vystúpil výkonný riaditeľ PAS R. Kičina s prezentáciou na tému Transparentnosť podnikateľského prostredia, v ktorej popísal implementované opatrenia zvyšujúce transparentnosť vo vzťahoch medzi podnikateľmi a vo vzťahoch k štátu a navrhol opatrenia, ktoré by v budúcnosti mohli čistotu podnikateľského prostredia a predvídateľnosť správania sa obchodných partnerov zlepšiť. Odporúčania nazvyšovanie transparentnosti vychádzali najmä z projektov Zamedzenie nekalého podnikania a Protikorupčná iniciatíva PAS 2013.

Transparentnosť podnikateľského prostredia (prezentácia, pdf)

Mohlo by vás zaujímať