V prvom polroku 2022 trápila podnikateľov inflácia aj zhoršenie hospodárenia štátu.

Slovenskí podnikatelia pri hodnotení prvého polroka 2022 vnímajú najväčšie zhoršenie situácie v oblasti stability cien (94 %). Vyplýva to z Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorým už 20 rokov Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) systematicky hodnotí zmeny v podnikateľskom prostredí.

Druhé najväčšie zhoršenie nastalo podľa 85 % opýtaných podnikateľov v udržateľnosti verejných financií a efektívnosti hospodárenia štátu. Viac ako 36 % z nich dokonca hodnotí tento posun ako extrémny, čo je navyššia hodnota zpomedzi pätnástich skúmaných oblastí. Treťou oblasťou, v ktorej sa situácia za prvých šesť mesiacov tohto roka posunula smerom k horšiemu, je podľa prieskumu politická kultúra a funkčnosť politického systému (84 %).

Nadpolovičná väčšina opýtaných podnikateľov pociťuje za uplynulé obdobie roka 2022 aj zhoršenie v oblasti stability dodávok a kvality výrobných vstupov (74 %), v dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily či v prístupe k finančným zdrojom ako úvery a pod. (53 %).

Najvýraznešie zlepšenie situácie v prvej polovici tohto roka vnímajú podnikatelia v oblasti úrovne korupcie na úradoch (26 %). Nasleduje funkčnosť štátnych inštitúcií, kde sa situácia posunula smerom k lepšiemu podľa názoru 21 % účastníkov prieskumu. Zlepšenie nastalo podľa nich aj v oblasti byrokracie, prieťahov v konaní na úradoch a výkazníctve (18 %).

Pri hodnotení oblasti výkonnosti, produktivity a ziskovosti ich podnikov boli odpovede proporcionálne rozdelené medzi zhoršenie (36 %), zlepšenie (34 %) a žiadna zmena (30 %). V ostatných hodnotených oblastiach nevnímajú podnikatelia väčšinou žiadnu zmenu.

Index podnikateľského prostredia (IPP) je pocitový index, ktorý zachytáva vnímanie podnikateľov na vývoj vybraných parametrov podnikateľského prostredia. Nevypovedá o absolútnej kvalite podnikateľského prostredia, ale odráža vnímanie podnikateľov. Negatívne hodnoty indexu nemusia znamenať, že podnikateľské prostredie sa nutne zhoršuje, môžu ale svedčiť o prevládajúcom pesimizme podnikateľov. Mapovanie podnikateľského prostredia poskytuje spätnú väzbu tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a hovorí aj o tom, kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenia.

V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 73. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny za prvý polrok 2022, čo predstavuje horizont 21 rokov. Tento rok bol index zredukovaný na 15 otázok a zmenila sa metodológia. Vypustilo sa hodnotenie zákonov, ktoré PAS realizuje prostredníctvom ocenenia Primus/Pessimus. Do prieskumu IPP za prvý polrok 2022 sa zapojilo 80 podnikateľských subjektov (73 právnických osôb a 7 živnostníkov).

Mohlo by vás zaujímať