Vláda SR: Minerva 2.0 – Slovensko do prvej ligy

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Cieľom tohto dokumentu je zamerať sa práve na prepojenosť inovačného ekosystému a namiesto vyčerpávajúceho zoznamu národných ambícií identifikovať nevyhnutnú kritickú masu konkrétnych opatrení, ktoré umožnia Slovensku začať vytvárať efektívny inovačný ekosystém a vzdelanostnú ekonomiku. Hlavnou úlohou Minervy 2.0 je zabezpečiť koordináciu medzi aktivitami najdôležitejších nositeľov budovania vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby rôzne aktivity relevantných ministerstiev nepôsobili protichodne a vypĺňať medzery medzi nimi. Minerva 2.0 by sa tak mala stať strešným dokumentom vlády Slovenskej republiky v oblasti hospodárskej stratégie na najbližšie roky, a tým aj základom pre budúce Národné programy reforiem.

Predkladaný materiál identifikuje hlavné problémy slovenskej vedomostnej ekonomiky, rozoberá ich príčiny, a navrhuje minimálny počet opatrení, ktoré je potrebné implementovať na dosiahnutie kritickej masy a vybudovanie funkčného inovačného ekosystému. Tempom a rozsahom štrukturálnych reforiem Slovensko v minulosti výrazne predbehlo svojich susedov. Rovnakú ambíciu musíme dnes mať aj pri budovaní vedomostnej ekonomiky: predbehnúť Česko, dobehnúť Rakúsko  a dostať Slovensko do prvej ligy.

Prehľad problémov Slovenskej vedomostnej ekonomiky a navrhovaných riešení:

  1. Vzdelávanie
  2. Prepojenie Výskumu, Vývoja a Vzdelávania
  3. Výskum a vývoj
  4. Prepojenie Výskumu a Vývoja a Podpory Podnikania (PP)
  5. Podpora podnikania
  6. Prepojenie PP a Vzdelávania
  7. Systémové slabiny

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať