Vláda SR: Návrh Koncepcie životného minima

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh obsahuje viacero prístupov k stanoveniu životného minima a zároveň určuje konkrétne úlohy do roku 2012 potrebné pre zabezpečenie, aby životné minimum bolo postavené na minimálnych akceptovateľných životných nákladoch.

Prístupy, teda metódy ktoré môžeme využiť k stanoveniu minimálnej mzdy: relatívna metóda; absolútne normatívna metóda; absolútne empiricko – behaviorálna metóda. Podľa navrhnutej koncepcie je potrebné poznať názory expertov, analyzovať zahraničné skúsenosti s tvorbou minimálneho spotrebného koša, zostaviť minimálny spotrebný kôš v časti výživa či v oblasti bývania, Analyzovať príjmy charakteristík v 1. a 2. decile príjmového rozdelenia obyvateľstva/domácností SR…

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať