Vláda SR: Návrh novely Obchodného zákonníka

Predkladateľ: Ministerka spravodlivosti

Účelom návrhu zákona je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia akciových spoločností, tak vnútroštátnych ako aj cezhraničných.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať