Vláda SR: Návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Súčasný zákon o štátnych zárukách nedokáže dostatočne riešiť problematiku riadenia rizika a krytia záväzkov Slovenska. Preto je nutné vytvoriť také legislatívne podmienky, ktoré budú jasne definovať pojmy a postupy pre účasť Slovenska na Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme.
SR by sa v prípade ratifikácie zmluvy mala podieľať na poskytnutí záruky za dlhové finančné nástroje v prípade, že požiada člen eurozóny o finančnú podporu. Podiel SR na stabilizačnom mechanizme by mal byť 4,37 mld. Eur.

Zdroj: www.rokovania.sk a www.webnoviny.sk

Mohlo by vás zaujímať