Vláda SR: Novela zákona o sudcoch a prísediacich

Prekladateľ: ministerstvo spravodlivosti SR

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho fungovania inštitútu hodnotenia sudcov a disciplinárneho konania sudcov. Návrh zákona súčasne zavádza do systému volieb členov Súdnej rady SR sudcami regionálny (územný) princíp.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať